Trang Thông Tin Điện Tử Huyện Quế Phong        Điện thoại: 0986.639.589 - Email: adminqp@quephong.vn
Giới thiệu

KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HUYỆN QUẾ PHONG

Quế Phong là huyện miền núi vùng cao, biên giới của tỉnh Nghệ An, nằm dọc theo quốc lộ 48, cách thành phố Vinh 173 km về phía Tây Bắc tỉnh Nghệ An.

Huyện có đường biên giới dài 73 km tiếp giáp với nước Lào
Huyện được thành lập ngày 19 tháng 4 năm 1963 trên cơ sở chia tách từ huyện Quỳ Châu.
Huyện Quế Phong có phía Đông giáp Thanh Hóa, phía Tây giáp huyện Tương Dương và nước Lào, phía Nam giáp huyện Quỳ Châu, phía Bắc giáp Lào.

+. Tổng diện tích đất tự nhiên: 189.086,45 ha

+. Diện tích đất nông nghiệp: 4.385,18 ha

+. Diện tích đất lâm nghiệp: 152.834,17 ha

+. Diện tích đất chưa khai thác: 27.490,37 ha

Đơn vị hành chính:

Toàn huyện Quế Phong có 14 đơn vị hành chính, gồm 01 thị trấn là thị trấn Kim Sơn và các xã: Châu Kim, Tiền Phong, Mường Nọc, Quế Sơn, Nậm Giải, Nậm Nhoóng, Tri Lễ, Thông Thụ, Quang Phong, Cắm Muộn, Đồng Văn, Hạnh Dịch, Châu Thôn.

Trong đó có 10 xã thuộc diện xã đặc biệt khó khăn nằm trong Chương trình 135 giai đoạn II là các xã: Quế Sơn, Nậm Giải, Nậm Nhoóng, Tri Lễ, Thông Thụ, Quang Phong, Cắm Muộn, Đồng Văn, Hạnh Dịch, Châu Thôn.

Dân số - Dân tộc:

Theo số liệu thống kê, tính đến cuối năm 2008 dân số toàn huyện có 12.689 hộ với 63.543 nhân khẩu. Trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 11.227 hộ với 57.250 nhân khẩu.

Trên địa bàn huyện có chủ yếu 4 nhóm dân tộc chính là dân tộc Thái chiếm 82,8%; dân tộc Mông chiếm 4,2%; Kh' Mú chiếm 3,0%, Kinh chiếm 10%.

Mật độ dân số trung bình là 33 người/km2.

Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên năm 2008 là 1,26%.

Lao động:

Tính đến cuối năm 2008, tổng số người trong độ tuổi lao động toàn huyện là 25.300 người, trong đó lao động có việc làm ổn định là 19.970 người, chiếm 78,93%.

Kinh tế - Xã hội:

+. Tốc độ tăng trưởng bình quân: 16,4%

+. Thu nhập bình quân đầu người: 7,24 triệu đồng

+. Thu ngân sách trên địa bàn: 7,2 tỷ đồng.

+. Tỷ trọng NN-CN-TMDV: 49,04% - 15,48% - 35,53%
(Số liệu thống kê cuối năm 2008)

Tính đến cuối năm 2008, toàn huyện còn 5.909 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 46,57% so với tổng số hộ dân trên địa bàn huyện.
Trong năm 2009 thực hiện xóa 82,86% số nhà tạm trên địa bàn huyện với 2639 nhà trên tổng số 3185 nhà.

Đề án Phát triển kinh tế xã hội nhằm giảm nghèo nhanh và bền vững của huyện:

Sau khi được Các Bộ ngành Trung Ương cùng Uỷ ban Nhân dân Tỉnh thầm định, ngày 4/8/2009, UBND tỉnh đã ra Quyết định 3712/QĐ-UBND phê duyệt đề án giảm nghèo của huyện Quế Phong, với tổng nhu cầu vốn trong cả giai đoạn 2009-2020 là 3.672.690 triệu đồng

Doanh nghiệp hỗ trợ:

Thực hiện chỉ thị của Chính phủ, năm 2009 Tập đoàn Bảo Việt đã nhận đỡ đầu huyện Quế Phong phát triển kinh tế - xã hội với tổng số tiền hỗ trợ 2,5 tỷ đồng; Tổng công ty Đường sắt Việt Nam nhận hỗ trợ 5,5 tỷ đồng

 

Video Clip

Facebook

Bản Đồ Hành Chính